Salminen, Jutta. 2013. ”Kiellon Muodot Ja Merkitykset”. Virittäjä 117 (1). https://journal.fi/virittaja/article/view/7672.