Eilola, Laura. 2020. ”Keholliset Ja Materiaaliset Sananselityssekvenssit Aikuisten S2-Lukutaito-Opiskelijoiden Luokkahuonevuorovaikutuksessa”. Virittäjä 124 (2). https://doi.org/10.23982/vir.77994.