Rahkonen, Pauli. 2013. ”Suomen Etymologisesti läpinäkymätöntä vesistönimistöä [Etymological Opacity in Finnish Hydronyms]”. Virittäjä 117 (1). https://journal.fi/virittaja/article/view/7843.