Seilonen, Marja. 2013. ”Epäsuora henkilöön Viittaaminen Oppijansuomessa”. Virittäjä 117 (1). https://journal.fi/virittaja/article/view/7931.