Jääskeläinen, Anni. 2023. ”Adjektiivien polysemiaa konstruktioissa: Miten tiheyden adjektiivien merkitykset ilmenevät? ”. Virittäjä 127 (3). https://doi.org/10.23982/vir.84893.