Paulaharju, S. (1908) ”Kansa murrehavaintojen tekijänä”, Virittäjä, 12, s. 124. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/23367 (Viitattu: 13heinäkuuta2024).