Hakulinen, L. (1942) ”Meteorologisten sanojen merkitysoppia. III”, Virittäjä, 46, s. 47. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31089 (Viitattu: 28marraskuuta2021).