Itkonen, T. I. (1942) ”Suomen-, kuolan- ja ruijanlappalaisten vanhat henkilönnimet”, Virittäjä, 46, s. 60. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31090 (Viitattu: 21syyskuuta2021).