Itkonen, E. (1945) ”Tanner, tunturi, tundra”, Virittäjä, 49, s. 384. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31491 (Viitattu: 19elokuuta2022).