Turunen, A. (1947) ”Lyydin asema vepsän ja karjala-aunuksen välimurteistona”, Virittäjä, 51, s. 1. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31844 (Viitattu: 2joulukuuta2022).