Niemi, H. (1947) ”Ankaran merkityksistä”, Virittäjä, 51, s. 29. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31850 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).