Penttilä, A. (1947) ”Vieläkin Volter Kilven kielestä”, Virittäjä, 51, s. 38. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31852 (Viitattu: 2joulukuuta2022).