Joki, A. J. (1947) ”T. Lehtisalo 60-vuotias”, Virittäjä, 51, s. 109. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31855 (Viitattu: 18huhtikuuta2024).