Harva, U. (1947) ”Mikä on Kalevalan Pohjola?”, Virittäjä, 51, s. 114. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31856 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).