Tarkiainen, V. (1947) ”Mikael Agricolan suhde historiaan ja maantieteeseen”, Virittäjä, 51, s. 129. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31858 (Viitattu: 7joulukuuta2022).