Uotila, T. E. (1947) ”Vähän syrjäänin ja vepsän kosketuksista”, Virittäjä, 51, s. 142. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31860 (Viitattu: 7joulukuuta2022).