Hakulinen, L. (1947) ”Ankaran sukua”, Virittäjä, 51, s. 156. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31864 (Viitattu: 30tammikuuta2023).