Liimola, M. (1947) ”Sananselityksiä”, Virittäjä, 51, s. 160. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31866 (Viitattu: 7joulukuuta2022).