Ruoppila, V. (1947) ”Seisoalla ja istualla rinnakkaismuotoineen”, Virittäjä, 51, s. 181. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31872 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).