Kettunen, L. (1947) ”-uus vai -us?”, Virittäjä, 51, s. 188. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31874 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).