Itkonen, T. I. (1947) ”Suomen lappalaisten työkaluista ja metallitekniikasta”, Virittäjä, 51, s. 198. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31879 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).