Mattila, P. (1947) ”Huomioita V. A. Koskenniemen vierasperäisten sanojen tyylillisestä käytöstä”, Virittäjä, 51, s. 256. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31887 (Viitattu: 30marraskuuta2022).