Kiparsky, V. (1947) ”Eräs jälkihuomautus”, Virittäjä, 51, s. 360. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31899 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).