Saareste, A. (1947) ”Pari näyteartikkelia viron käsitepiirisanakirjasta”, Virittäjä, 51, s. 361. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31901 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).