Joki, A. J. (1947) ”Dravidatko kielisukulaisiamme?”, Virittäjä, 51, s. 380. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31904 (Viitattu: 30marraskuuta2022).