Joki, A. J. (1947) ”Etäistä äännehistoriaa”, Virittäjä, 51, s. 385. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31906 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).