Haavio, M. (1947) ”Virittäjän vainajia”, Virittäjä, 51, s. 52. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31908 (Viitattu: 12heinäkuuta2024).