Hakulinen, L. (1947) ”Professori J. Jäntti Kotikielen Seuran työntukijana”, Virittäjä, 51, s. 54. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31910 (Viitattu: 19heinäkuuta2024).