Peltola, R. (1947) ”Kertomus Kotikielen Seuran 71:nnestä toimintavuodesta (14.3.1946-13.3.1947)”, Virittäjä, 51, s. 59. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31916 (Viitattu: 18huhtikuuta2024).