Nurmela, T. (1947) ”Latinan kielen c:n ääntäminen suomalaisena kulttuurikysymyksenä”, Virittäjä, 51, s. 92. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31922 (Viitattu: 30marraskuuta2022).