Väänänen, V. (1947) ”Latinaisperäisten sanojen etuvokaalia edeltävän c:n ääntämisestä”, Virittäjä, 51, s. 95. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31924 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).