Setälä, V. (1947) ”Ettei unohtuisi”, Virittäjä, 51, s. 99. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31926 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).