Lid, N. (1947) ”Oslon yliopiston suomalais-ugrilaisten kielten vakinaisen professorin viran perustaminen ja täyttäminen”, Virittäjä, 51, s. 212. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31940 (Viitattu: 16huhtikuuta2024).