Rapola, M. (1947) ”Hajottaa vai hajoittaa, karkottaa vai karkoittaa?”, Virittäjä, 51, s. 220. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31944 (Viitattu: 5joulukuuta2022).