Vesikansa, J. (1947) ”Luontoinen - luonteinen - luontainen”, Virittäjä, 51, s. 224. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31945 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).