Rapola, M. (1947) ”Pitäytyminen totuuteen”, Virittäjä, 51, s. 228. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31949 (Viitattu: 25helmikuuta2024).