Teppo, H. (1947) ”Johdinauto ja kaitiotalo”, Virittäjä, 51, s. 229. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31951 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).