Indreko, R. (1947) ”Soome-ugrilaste päritolust ja asualast”, Virittäjä, 51, s. 314. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31959 (Viitattu: 30marraskuuta2022).