Rapola, M. (1947) ”Virittäjän päätoimittajalle, toht. Lauri Hakuliselle”, Virittäjä, 51, s. 323. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31961 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).