Lindén, E. (1947) ”Suomen kielen sanajärjestyksestä”, Virittäjä, 51, s. 324. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31963 (Viitattu: 2joulukuuta2022).