Saarimaa, E. A. (1947) ”Sanajärjestyksestä ja painotuksesta”, Virittäjä, 51, s. 331. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31965 (Viitattu: 7joulukuuta2022).