Teppo, H. (1947) ”Näköopetuksen sanastoa”, Virittäjä, 51, s. 335. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31969 (Viitattu: 7joulukuuta2022).