Leskinen, E. (1947) ”E. V. Ahtia 80-vuotias”, Virittäjä, 51, s. 376. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31971 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).