Nieminen, K. (1947) ”Lauseopin seikkoja”, Virittäjä, 51, s. 411. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31977 (Viitattu: 7joulukuuta2022).