Saarimaa, E. A. (1947) ”Komitatiivi lauseenjäsenenä”, Virittäjä, 51, s. 414. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31979 (Viitattu: 24huhtikuuta2024).