Hakulinen, L. (1947) ”Komitatiivin lauseopillisesta luonteesta”, Virittäjä, 51, s. 415. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31980 (Viitattu: 5joulukuuta2022).