Pennanen, E. (1947) ”Sivistyssana-termistä”, Virittäjä, 51, s. 416. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31983 (Viitattu: 7joulukuuta2022).