Hakulinen, L. (1947) ”Hyvä suomentaja”, Virittäjä, 51, s. 422. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31986 (Viitattu: 5helmikuuta2023).