Posti, L. (1947) ”Yleisesitys suomen kielestä”, Virittäjä, 51, s. 64. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31988 (Viitattu: 5joulukuuta2022).