Virtaranta, P. (1947) ”Kielitieteen periaateoppia”, Virittäjä, 51, s. 67. Saatavissa: https://journal.fi/virittaja/article/view/31991 (Viitattu: 22huhtikuuta2024).